ОБУЧЕНИЯ ОТ УЧИТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛИ

Нашите обучения

Какво получавате в резултат на нашите обучения?

Подобряване на резултатите на учениците в различни аспекти, тъй като нашите обучения са насочени към постигане на конкретни цели по съответните теми. Повишаване на удовлетвореността на учителите от ежедневната им работа с учениците, тъй като методите и техниките, които споделяме допринасят за улесняване на комуникацията и подхода към децата, родителите и другите значими фигури в образователния процес. Подобряване на образователната среда в резултат на използвани конкретни методи за управление на образователната институция.

Обученията на Академия НИКЕ предлагат редица иновации в професионалната квалификация на педагогическте специалисти:

модулни обучения, умело съчетание от присъствени и неприсъствени модули, които стимулират активното участие на педагогическите специалисти в процеса на тяхното професионално усъвършенстване;

индивидуализирани обучения, представени според очакванията и нуждите на конкретната група, което постигаме чрез възможността всеки обучаем да попълни анкета няколко седмици преди съответното обучение;

нестандартен формат на обученията, който позволява приложение на представените инструменти, методи и техники за работа в реална среда;

обратна връзка, помощ и подкепа от обучителя за осмислянето и адаптирането на представените инструменти, методи и техники за работа от обучаемите в собствен контекст;

защитена среда за споделяне на затруднения и празнуване на успехи при приложение на представените инструменти, методи и техники за работа на педагогическите специалисти;

стимулиране на екипната работа и подкрепата на колеги за преодоляване на предизвикателствата.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА БЮЛЕТИНА

В бюлетина ще намерите информация за:
предстоящи обучения;
промоции и ексклузивни предложения;
възможности за участие в събития от различен характер;
конкретни инструменти и добри практики, приложими в сферата на образованието.

ПАРТНЬОРИ