ОБУЧЕНИЯ ОТ УЧИТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛИ

Обучителни програми за 1 кредит

16-часово обучение в 4 Модула със следното разпределение:
  Съдържание на Модула:   Какво получават обучаващите се педагози по време на модула?
Модул 1 интерактивно обучение в група 8 часа споделяне на съвременни педагогически методи и техники за работа; интерактивни методи на работа по време на обучението - мозъчна атака, беседи, обсъждания, ролеви игри, симулации и др.; колаборативно, ситуационно и изследователско учене чрез правене (преживяване); обучение, базирано на цели и постигане на резултати;
Модул 2 самостоятелна работа на обучаемите 3 часа планиране на конкретно приложение на наученото; мислене в собствен контекст при отчитане на спецификите на учениците и училищната общност; ползване на готови формуляри (бланки), подпомагащи максимално процеса на планиране;
Модул 3 практическо приложение в работата 3 часа възможност за реално „изпробване“ на „терен“ на предложените инструменти; събиране на впечатления - кое от представеното по време на Модул 1 постига цели в дадения контекст;
Модул 4 работилница 2 часа възможност на обучаваните педагози да рефлектират; създаване на благоприятна среда за споделяне на затрудненията; стимулиране на сътрудничество и взаимопомощ между учителите; анализ на резултатите от приложение на наученото;

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА БЮЛЕТИНА

В бюлетина ще намерите информация за:
предстоящи обучения;
промоции и ексклузивни предложения;
възможности за участие в събития от различен характер;
конкретни инструменти и добри практики, приложими в сферата на образованието.

ПАРТНЬОРИ