ОБУЧЕНИЯ ОТ УЧИТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛИ
Ние осигуряваме качествено обучение и подкрепа на всички наши клиенти, за да допринесем за положителна промяна в българското образование.

По време на обученията, клиентите ни получават внимателно подбрани инструменти и техники, доказали своята ефективност на световно ниво. Ние стимулираме креативността и новаторството, като залагаме на учене чрез преживяване. Нашите обучения са практически насочени и динамични.

предстоящи събития и обучения

Обучение на тема: Оценяване и самооценяване на качеството на предоставяното образование
Предлагаме Ви обучение за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти с фокус върху Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите.

Кога?

Модул 1 (8 ч. присъствено) на 13 октомври 2017 г, петък от 9.00 до 17:00 ч., гр. София, 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин”
Модул 2 (3 ч. дистанционно)
Модул 3 (3 ч. дистанционно)
Модул 4 (2 ч. присъствено) на 01 декември 2017 г., петък
гр. София, 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин”

За кого е подходящо?

За директори, заместник-директори, други членове на педагогическите екипи в училища и детски градини, които ще участват в организирането на оценяването и самооценяването на качеството в образователната институция. За педагогически специалисти, които са иновативни и предприемчиви при посрещане на изискванията в Закона за предучилищното и училищното образование и наредбите към него.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
13 октомври 2017
Добри практики за мотивиране и ангажиране на ученици в часовете по Музика, Хореография, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество

Безплатно събитие за споделяне на добри практики от 09:00 до 11:30 ч. или от 15:00 до 17:30 ч.
144 СУ “Народни будители”
гр. София

РЕГИСТРАЦИЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
18 октомври 2017
Обучения през октомври в област Ловеч:

гр. Ловеч, 14.10.2017
гр. Троян, 21.10.2017
гр. Ябланица, 28.10.2017

Управление на класната стая: Създаване на култура в класната стая чрез прилагане на система от правила и последствия за поведение на учениците.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Октомври 2017
Обучение на тема: Проекто-базирано обучение

Модул 1 (8 ч. присъствено) на 20 октомври 2017 г, петък от 9.00 до 17:00 ч., гр. София, 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин”

Модул 2 и 3 - дистанционно
Модул 4 (2 ч. присъствено) на 01 декември 2017 г., петък, гр. София, 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин”

РЕГИСТРАЦИЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
20 октомври 2017
Обучение на тема: Създаване на благоприятна учебна среда за постигане на резултати с всеки един ученик
Модул 1 (8 ч. присъствено) на 01 ноември 2017 г, петък от 9.00 до 17:00 ч., гр. София, 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин”

Модул 2 и 3 - дистанционно
Модул 4 (2 ч. присъствено) на 01 декември 2017 г., петък
гр. София, 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин”

РЕГИСТРАЦИЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
1 ноември 2017

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА БЮЛЕТИНА

ПАРТНЬОРИ