Available courses

Обучение на тема "Създаване на благоприятна учебна среда за постигане на резултат с всеки един ученик" за екипа на СУ "Отец Паисий", с. Медковец

Курсът за допълнителна професионална квалификация се състои от 3 основни теми:

Тема 1 Планиране на интерактивни уроци за учениците

Тема 2 Развиване на финансова грамотност у учениците

Тема 3 Проследяване и споделяне на напредъка с учениците


Обучението ще бъде организирано в присъствени и неприсъствени модули, както следва:


Модул

Срок/период

Присъствен модул
Интерактивно обучение в група, ще се проведе в хотел Риу Правец ризорт  –  3 х 8 учебни часа.

От 14.00 ч. на 28. 08. 2017 г. до 12.30 ч. на 31. 08. 2017

Неприсъствен модул
Първа самостоятелна задача за учителите- Разписване на 1 урок, който ще бъде преподаден в рамките на курса “Нашите пари”

До 18. 09. 2017

Присъствен модул (може и онлайн)
Работилница за подготовка на задача 2 – Разписване на проект за работа с учениците за решаване на практически проблем, свързан с финансовата грамотност.

В седмицата на

9-13. 10. 2017

Неприсъствен модул

Самостоятелна задача №2 за учителите – Разписване на проект за работа с учениците за решаване на практически проблем, свързан с финансовата грамотност

До 10. 11. 2017

Присъствен модул (може и онлайн)

Работилница за подготовка на задача №3 – Създаване на план за проследяване на напредъка на учениците в рамките на работата им за развиване на финансова грамотност

В седмицата на

27. 11 - 01. 12. 2017

Неприсъствен модул

Самостоятелна задача № 3 за учителите. Създаване на план за проследяване на напредъка на учениците в рамките на работата им за развиване на финансова грамотност

До 22. 12. 2017

Неприсъствен модул

Доказателства за приложение на плановете, създадени като самостоятелни задачи от учителите

Сроковете се определят допълнително, по график, който е споделен с учителите и зависи от индивидуалните задачи, които са получили и разписали.

Присъствен модул

Работилница - рефлексия

В седмицата на

02-06. 07. 2018Успешното преминаване през всички модули на курса ще Ви донесе 3 квалификационни кредита.
Новини от сайта

(No announcements have been posted yet.)