ОБУЧЕНИЯ ОТ УЧИТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛИ

ИЗ ОПИТА НИ ДО МОМЕНТА

"Нашите пари" - обучение по програма на Visa за финансова грамотност

В края на м. август се проведе първата част от обучението по програмата на Visa за финансова грамотност “Нашите пари“. 73 учители от 53 училища от 32 града работиха неуморно, за да се подготвят за учебна година пълна с лихви, бюджети, приходи, разходи и много интересни задачи за учениците! Академия НИКЕ ще подкрепи учителите през учебната година при прилагането на наученото по време на обучението.Обучение по проект “Наставничество и менторство на новоназначени учители”

През 2016/2017 учебна година Академия НИКЕ проведе обучение в рамките на проектa “Наставничество и менторство на новоназначени учители”, финансиран по програма Еразъм+. 
В проекта участваха 5 столични училища, които една година целенасочено подкрепяха новоназначените учители. Резултатите от работата бяха представени на национална и международна конференция през юни и юли. Учиищата създадоха наръчник, съдържащ пет глави – всяка една от които е посветена на ключов елемент от приобщаването на новоназначените учители в училище и подпомагането им в изграждане на устойчиви преподавателски навици: Глава 1 - Ключови взаимоотношения в училище
Глава 2 – Училищна документация
Глава 3 – Управление на класната стая
Глава 4 – Планиране на уроци
Глава 5 – Взаимно посещение на уроци
Може да се запознаете със съдържанието на наръчника ТУК.

202-ро ОУ “Христо Ботев”, с. Долни Пасарел

Обучение, тимбилдинг и индивидуална подкрепа след наблюдение на уроци. Интерактивно обучение за целия педагогически колектив, съчетано с тимбилдинг и индивидуална подкрепа на всеки един от учителите. Започнахме с идентифициране на нуждите на учителите, след което проведохме интензивно обучение в няколко последователни дни. Последва серия от наблюдения на уроци и подпомогане на учителите в планиране и изпълнение на тези уроци. Силен фокус поставихме върху индивидуалната обратна връзка за развитието на всеки един от преподавателите.

Обучение при създаване на иновативно училище

През лятото на 2016 г. Академия НИКЕ подпомогна училищния екип на ЧНУ „Прогресивно образование“, създадено от Институт за прогресивно образование. Проведохме редица тренинги за създаване на иновативно училище по модела на международната система IB (International Baccalaureate) - PYP за ученици от 6 до 12 години.
Фокус на обученията бе използването на трансдисциплинарни методи за организиране на учебния процес. При тези методи учениците откриват света и придобиват знания и умения чрез интересни и разнообразни изследователски проекти.

Обучение за организация и управление на образователни институции

През лятото на 2015 г. се проведе обучение от създатели и партньори на Академия НИКЕ по проект SLT4AA, финансиран по програма Еразъм+.
По време на 8-дневното обучение на лидерските екипи на 5 училища с различен контекст (от София и страната) бяха споделени разнообразни управленски методи и практики, доказали своята ефективност в училища в Обединеното кралство.
Екипът, работещ по проекта, създаде условия лидерите в отделните училища да се вдъхновят и да планират използването на конкретни училищни структури за подпомагане на педагогическите екипи в ежедневната им работа.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА БЮЛЕТИНА

В бюлетина ще намерите информация за:
предстоящи обучения;
промоции и ексклузивни предложения;
възможности за участие в събития от различен характер;
конкретни инструменти и добри практики, приложими в сферата на образованието.

ПАРТНЬОРИ