ОБУЧЕНИЯ ОТ УЧИТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛИ

За нас

Академия НИКЕ е организация от съмишленици с опит в системата на образованието. Вярваме, че личностното и професионалното развитие на нашите деца днес, ще ни донесе по-добро бъдеще утре. Убедени сме, че всички, които работят с деца, са носители на ценности и вдъхновение, изграждат силни личности и вярват в потенциала на всяко дете. Затова непрекъснато се развиваме и търсим доказали се педагогически практики, които споделяме, за да допринесем за положителна промяна в българското образование.

Академия НИКЕ е горд притежател на сертификат ISO 9001:2015. Качеството на услугите ни съответства на международни стандарти. Може да видите сертификата тук.

Мисия

Академия НИКЕ осигурява качествено обучение и подкрепа на всички клиенти според индивидуалните им нужди. Стимулира съвместното им сътрудничество и споделяне на ефективни решения с практическа приложимост.

Екип

Екатерина Граменова
Ръководител проекти

Образование: бакалавър “Бизнес администрация”, Унгария; магистър “Мениджмънт”, Великобритания; “Педагогика”, СУ “Св. Климент Охридски”, “Английска филология”, ПУ “Паисий Хоъилендарски”. От 2012 г. до 2014 г. учител по англисйки език в 153 ПГ “Неофит Рилски”, гр. София. От 2015 г. е основател на Академия НИКЕ. Ръководила два проекта: “Ефективно училищно лидерство за успеха на всяко дете” по програмата Еразъм+ на Европейския съюз и “Развиване на гражданска грамотност у учениците” по програма Европа на Столична община. Екатерина черпи опит и добри практики както от мрежата на Teach for All, така и от обучения и конференции във и извън България.
e.gramenova@akademianike.eu

Кристина Николова
Ръководител обучения

Образование: магистър по “Право”, СУ “Св. Климент Охридски”; СДК “Учител по етика и право” и “Учител по английски език”, ПУ “Паисий Хилендарски”. Две години е била автор и редактор в сайта pravatami.bg. От 2013 г. до 2014 г. учител по англисйки език в ОУ “Христо Смирненски”, с. Житница. От 2015 г. е основател на Академия НИКЕ. Кристина е участвала в екипа по разработване на Стратегия за развитие на образованието в община Пловдив 2017 – 2022 година и редица лицензирани обучения, сред които са: специализирано обучение за обучители по програма “Готови за многообразие“; обучение за развитие на лидерския потенциал The Arc; обучение “Курсът на Дейл Карнеги“.
k.nikolova@akademianike.eu

Радослава Георгиева
Ръководител "Развитие и партньорства"

Образование: магистър “Индустриален мениджмънт” и “Управление на проекти”, ТУ Варна; магистър “Начална училищна педагогика”, ПУ “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив. От 2016 г. учител в СУ “Д-р Петър Берон”, гр. Костинброд. От 2018 г. е обучител в Академия НИКЕ. Младши обучител в Звено от обучители НМФ и координатор "Еразъм +" - АПАО. Участва в разнообразни конференции и обучения, като обучител, фасилитатор и участник. Организира и провежда разнообразни извънкласни, проектни дейности, инициативи и кампании за развиване на капацитета на местната и училищна общност.

Обучители

Обучителите, които работят в Академия НИКЕ, са учители, практикували в класната стая инструментите, методите и техниките, които споделят по време на обученията. Те представят практически съвети и говорят от собствен опит за предизвикателствата и трудностите при упражняване на учителската професия. Отворени са за нови идеи и са готови да се учат както от своя собствен опит, така и от опита на колегите си.

Из опита ни до момента

202-ро ОУ “Христо Ботев”, с. Долни Пасарел

Обучение, тимбилдинг и индивидуална подкрепа след наблюдение на уроци.
Интерактивно обучение за целия педагогически колектив, съчетано с тимбилдинг и индивидуална подкрепа на всеки един от учителите. Започнахме с идентифициране на нуждите на учителите, след което проведохме интензивно обучение в няколко последователни дни. Последва серия от наблюдения на уроци и подпомогане на учителите в планиране и изпълнение на тези уроци. Силен фокус поставихме върху индивидуалната обратна връзка за развитието на всеки един от преподавателите.
Обучение за организация и управление на образователни институции

През лятото на 2015 г. се проведе обучение от създатели и партньори на Академия НИКЕ по проект SLT4AA, финансиран по програма Еразъм+.
По време на 8-дневното обучение на лидерските екипи на 5 училища с различен контекст (от София и страната) бяха споделени разнообразни управленски методи и практики, доказали своята ефективност в училища в Обединеното кралство.
Екипът, работещ по проекта, създаде условия лидерите в отделните училища да се вдъхновят и да планират използването на конкретни училищни структури за подпомагане на педагогическите екипи в ежедневната им работа,
Обучение при създаване на иновативно училище

През лятото на 2016 г. Академия НИКЕ подпомогна училищния екип на ЧНУ „Прогресивно образование“, създадено от Институт за прогресивно образование.
Проведохме редица тренинги за създаване на иновативно училище по модела на международната система IB (International Baccalaureate) - PYP за ученици от 6 до 12 години. Фокус на обученията бе използването на трансдисциплинарни методи за организиране на учебния процес. При тези методи учениците откриват света и придобиват знания и умения чрез интересни и разнообразни изследователски проекти.

ВИЖТЕ ОЩЕ

Другите за нас

„... В заключение, изразявам своята увереност, че младият екип на Академия НИКЕ има капацитет да провежда качествени и иновативни (спрямо актуалната практика на поддържаща квалификация на учители) обучения за педагози. Изключително ценни определям желанието и умението на екипа да анализира актуални нужди на учителите и да представя съответни теми и практики в обучителната дейност. Препоръчвам работа с екипа на Академия НИКЕ на всяка образователна институция, която има желание да стимулира и утвърждава творческите търсения на педагозите за автентично, качествено образование на всички деца в условията на ХXI век.“

Атанаска Рейха директор на 30 СУ „Братя Миладинови“
„... Обучението беше интензивно, вдъхновяващо, зареждащо с енергия и нови идеи, практически насочено и изпълнено с хармония. Обучителите използват интерактивни методи, поддържат непрекъснато интереса и концентрацията на обучаемите. Препоръчвам Академия НИКЕ като сигурен и коректен партньор при изпълнение на дейности, свързани с обучение на училищни екипи.“

Емилия Иванова директор на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“
„... Екипът на Академия НИКЕ проведе обучения в 2 направления: „Визия, ценности, култура и структура в училище“ и „Планиране на учебния процес и оценяване на учениците“. Обратната връзка, която обучителите получиха… бе изключително висока, а научените похвати на преподаване се използват успешно в училището. Заедно с учителите и директора на училището бяхме въвлечени в дейности, които умело съчетават редица забавни елементи с практически насочени сесии за планиране на конкретни дейности за стратегическо развитие на прогресивното училище.“

Олга Нинова-Траянова Мениджър Професионално развитие на учители, Институт за Прогресивно образование
„Добре подбраните дейности и удачното им разположение във времето на престоя доведе до осъзнаване силните страни на отделните екипи и колектива като цяло, помогна за взимането на общи решения и набелязване план за действие през предстоящата учебна година. Обучителите от Академията дадоха някои нови и различни насоки за действие на колектива, включиха се в обсъжданията и спомогнаха за изкристализирането на нови идеи за работа с родителите и мотивиране на учениците.“

Веска Барова директор на СУ „Нешо Бончев“
СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

Академия НИКЕ е горд притежател на сертификат ISO 9001:2015. Качеството на услугите ни съответства на международни стандарти. Може да видите сертификата тук.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА БЮЛЕТИНА

В бюлетина ще намерите информация за:
предстоящи обучения;
промоции и ексклузивни предложения;
възможности за участие в събития от различен характер;
конкретни инструменти и добри практики, приложими в сферата на образованието.

ПАРТНЬОРИ