ОБУЧЕНИЯ ОТ УЧИТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛИ
Ние осигуряваме качествено обучение и подкрепа на всички наши клиенти, за да допринесем за положителна промяна в българското образование.

По време на обученията, клиентите ни получават внимателно подбрани инструменти и техники, доказали своята ефективност на световно ниво. Ние стимулираме креативността и новаторството, като залагаме на учене чрез преживяване. Нашите обучения са практически насочени и динамични.

предстоящи събития и обучения

Каним Ви:

ОБУЧЕНИЯ ПО ГРАФИК

м. март и м. април 2020 г.

6 теми за квалификация на педагогически специалисти
Всяка програма е регистрирана в ИРОПК на МОН и носи удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит.

Предлагаме Ви 6 теми за квалификация на педагогически специалисти:

7 март 2020 г.
> ПРОЕКТО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ
> ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

28 март 2020 г.
> ИЗГРАЖДАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И АПРОБИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРАКТИКИ
> ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН РЕСУРСИ ПРИ ПОДГОТОВКА НА ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ

25 април 2020 г.
> УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ
> ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ХАРАКТЕР

Цена за един участник в цялото обучение при ранно записване е 80 лв. с ДДС.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
м. март и м. април 2020 г.
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

Проекто-базирано обучение

Фокус върху изследователския подход в учебния процес

Модул 1 на 7 март 2020 г. от 09.00 до 17:00 ч., гр. София

Използване на проекти с цел практическо приложение на наученото; делегиране на отговорности към учениците; планиране и оценка на проект.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
7 март 2020 г.
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

Превенция на отпадането и преждевременното напускане на училище
Модул 1 на 7 март 2020 г. от 09.00 до 17:00 ч., гр. София

Изграждане на умения за идентифициране на ученици в риск от отпадане; създаване и поддържане на училищни структури за превенция на отпадането.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
7 март 2020 г.
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

Изграждане на условия за създаване и апробиране на иновативни образователни практики


Модул 1 на 28 март 2020 г. от 09:00 до 17:00 ч., гр. София

Създаване на условия за въвеждане на иновации по отношение на методи на преподаване, организацията и/или съдържанието на обучението.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
28 март 2020 г.
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

Използване на онлайн ресурси при подготовка на интерактивни уроци

Модул 1 на 28 март 2020 г. от 09:00 до 17:00 ч., гр. София

Съвременни интерактивни подходи при подготовка на уроци, ориентирани към ученика и неговото учене чрез използване на разнообразни онлайн ресурси.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
28 март 2020 г.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА БЮЛЕТИНА

В бюлетина ще намерите информация за:
предстоящи обучения;
промоции и ексклузивни предложения;
възможности за участие в събития от различен характер;
конкретни инструменти и добри практики, приложими в сферата на образованието.

ПАРТНЬОРИ