ОБУЧЕНИЯ ОТ УЧИТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛИ
Ние осигуряваме качествено обучение и подкрепа на всички наши клиенти, за да допринесем за положителна промяна в българското образование.

По време на обученията, клиентите ни получават внимателно подбрани инструменти и техники, доказали своята ефективност на световно ниво. Ние стимулираме креативността и новаторството, като залагаме на учене чрез преживяване. Нашите обучения са практически насочени и динамични.

предстоящи събития и обучения

Каним Ви на:
РУО София град организира серия от обучения за учители като част от НП "Квалификация"
3 от обученията ще бъдат проведени от екипа на Академия НИКЕ
3-28 септември 2018 г.
гр. София

Учителите от София - град може да се запишат за тези обучения, както и да насърчат своите колеги да го направят! Срокът за записване е 24 август.

„Електронното портфолио като инструмент за атестиране и професионално развитие на учителя“, 03-04.09.2018 и 27-28.09.2018 г.

„Педагогическо взаимодействие: семейство-образователна институция-общество“, 03-04.09.2018 и 12-13.09.2018 г.

„Разработване на учебно съдържание с помощта на съвременни интерактивни информационни и комуникационни технологии“, 25-26.09.2018 и 27-28.09.2018 г.

Заповядайте!

РЕГИСТРАЦИЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
септември 2018
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

Активно включване на родителите и други членове на семейството на учениците в училищния живот

Модул 1 на 1 ноември 2018 г. от 09.00 до 17:00 ч., гр. София

Активно включване на родителите и значимите други в образователния процес, и организиране и провеждане на интерактивни родителски срещи.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ РЕГИСТРАЦИЯ
1 ноември 2018
ОБУЧЕНИЕ ЗА ДИРЕКТОРИ:

Изграждане на условия за създаване и апробиране на иновативни образователни практики

Модул 1 на 16 ноември 2018 г. от 09.00 до 17:00 ч., гр. София

Въвеждане на иновативни елементи по отношение на използваните методи на преподаване, организацията и/или съдържанието на обучението.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
16 ноември 2018
ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ

Предлагаме Ви различни теми за квалификация на педагогически специалисти през м. юни - м. септември 2018 г.

Възползвайте се от отстъпката!

Свържете се с нас, за да обсъдим подходяща тема за Вас!

info@akademianike.eu

0894 468 118

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
юни-септември 2018
ОБУЧЕНИЯ ПО ГРАФИК


Заповядайте на обученията ни на различни теми за 1 квалификационен кредит през октомври, ноември и декември 2018 г.

Теми:
Професионално портфолио
Активно включване на родителите в училищния живот
Проекто-базирано обучение
Планиране на интерактивни дейности в начален етап
Диференциране на преподаването в класната стая

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
октомври-декември 2018 г.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА БЮЛЕТИНА

В бюлетина ще намерите информация за:
предстоящи обучения;
промоции и ексклузивни предложения;
възможности за участие в събития от различен характер;
конкретни инструменти и добри практики, приложими в сферата на образованието.

ПАРТНЬОРИ