ОБУЧЕНИЯ ОТ УЧИТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛИ
Ние осигуряваме качествено обучение и подкрепа на всички наши клиенти, за да допринесем за положителна промяна в българското образование.

По време на обученията, клиентите ни получават внимателно подбрани инструменти и техники, доказали своята ефективност на световно ниво. Ние стимулираме креативността и новаторството, като залагаме на учене чрез преживяване. Нашите обучения са практически насочени и динамични.

предстоящи събития и обучения

Каним Ви на:

ОБУЧЕНИЯ ПО НП "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"
Подготвили сме итересни теми!
Регистрирайте се на https://teachers.mon.bg
март - август 2019 г.

ИНОВАТВНИ МЕТОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО
Планиране на интерактивни уроци за учениците
Диференциране на преподаването в класната стая
Проекто-базирано обучение
Визуализиране на преподавания учебен материал
Развиване на читателска интелигентност
Развиване на умение за работа в екип у учениците
Развиване на емоционална интелигентност у учениците

ПОЗИТИВНА УЧИЛИЩНА СРЕДА
Ценности, визия и управление на екип
Управление на конфликти в образователна институция
Превенция на агресията и алгоритъм за реакция при проява на агресивно поведение
Позитивно образование и образование за характер
Активно включване на родителите и други членове на семейството на учениците в училищния живот

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Изграждане на условия за създаване и апробиране на иновативни образователни практики
Портфолиото - инструмент за проследяване на напредъка
Коучинг, менторство и подкрепа на педагогически специалисти

РЕГИСТРАЦИЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
март - август 2019
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

Проекто-базирано обучение

Фокус върху изследователския подход в учебния процес

Модул 1 на 27 май 2019 г. от 09.00 до 17:00 ч., гр. София

Използване на проекти с цел практическо приложение на наученото; делегиране на отговорности към учениците; планиране и оценка на проект.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ РЕГИСТРАЦИЯ
27 май 2019
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

Интерактивни дейности в начален етап

Модул 1 на 19 юни 2019 г. от 09.00 до 17:00 ч., гр. София

Планиране на дейности за постигане на конкретни образователни цели, ангажиране на учениците и приложение на интерактивни методи.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
19 юни 2019
ВЪЗМОЖНОСТ:

“Мениджърска академия за училищни директори” на сдружение "Образование България 2030" под патронажа на г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката

Целта на Академията е да обучи директорите на ключови лидерски умения за управление на ефективни екипи.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Септември-ноември 2019
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

Проекто-базирано обучение

Фокус върху изследователския подход в учебния процес

Модул 1 на 21 юни 2019 г. от 09:00 до 17:00 ч., гр. София

Използване на проекти с цел практическо приложение на наученото; делегиране на отговорности към учениците; планиране и оценка на проект.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
21 юни 2019 г.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА БЮЛЕТИНА

В бюлетина ще намерите информация за:
предстоящи обучения;
промоции и ексклузивни предложения;
възможности за участие в събития от различен характер;
конкретни инструменти и добри практики, приложими в сферата на образованието.

ПАРТНЬОРИ