ОБУЧЕНИЯ ОТ УЧИТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛИ
Ние осигуряваме качествено обучение и подкрепа на всички наши клиенти, за да допринесем за положителна промяна в българското образование.

По време на обученията, клиентите ни получават внимателно подбрани инструменти и техники, доказали своята ефективност на световно ниво. Ние стимулираме креативността и новаторството, като залагаме на учене чрез преживяване. Нашите обучения са практически насочени и динамични.

предстоящи събития и обучения

Каним Ви на:
ОБУЧЕНИЯ ПО ГРАФИК ПРЕЗ ОКТОМВРИ, НОЕМРИ И ДЕКЕМВРИ
Подготвили сме 6 итересни теми.
Заповядайте!
октомври-декември 2018 г.
гр. София

Темите са:

Активно включване на родителите и други членове на семейството на учениците в училищния живот
25-26.10.2018 г. и 01.11.2018 г.

Портфолиото като инструмент за проследяване на напредъка
Фокус върху електронно професионално портфолио на учителя
08-09.11.2018 г.

Проекто-базирано обучение
Фокус върху изследователския подход в учебния процес
10.11.2018 г. и 06-07.12.2018 г.

Изграждане на условия за създаване и апробиране на иновативни образователни практики
Фокус върху Иновативните училища
16.11.2018 г.

Планиране на интерактивни дейности в начален етап
17.11.2018 г. и 29-30.11.2018 г.

Диференциране на преподаването в класната стая според нуждите на учениците
01.12.2018 г. и 13-14.12.2018 г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
октомври-декември 2018
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

Активно включване на родителите и други членове на семейството на учениците в училищния живот

Модул 1 на 1 ноември 2018 г. от 09.00 до 17:00 ч., гр. София

Активно включване на родителите и значимите други в образователния процес, и организиране и провеждане на интерактивни родителски срещи.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ РЕГИСТРАЦИЯ
1 ноември 2018
ОБУЧЕНИЕ ЗА ДИРЕКТОРИ:

Изграждане на условия за създаване и апробиране на иновативни образователни практики

Модул 1 на 16 ноември 2018 г. от 09.00 до 17:00 ч., гр. София

Въвеждане на иновативни елементи по отношение на използваните методи на преподаване, организацията и/или съдържанието на обучението.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
16 ноември 2018
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

Портфолиото като инструмент за проследяване на напредъка: Фокус върху електронно професионално портфолио на учителя

Модул 1 на 8-9 ноември 2018 г. от 14.00 до 17:30 ч., гр. София

Определяне на целите и функциите на портфолиото;
подбор на информация и документи;
визуално представяне на информацията.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
8-9 ноември 2018
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

Проекто-базирано обучение
Фокус върху изследователския подход в учебния процес

Модул 1 на 10 ноември 2018 г. от 09.00 до 17:00 ч., гр. София

Използване на проекти с цел практическо приложение на наученото; делегиране на отговорности към учениците; планиране и оценка на проект.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
10 ноември 2018 г.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА БЮЛЕТИНА

В бюлетина ще намерите информация за:
предстоящи обучения;
промоции и ексклузивни предложения;
възможности за участие в събития от различен характер;
конкретни инструменти и добри практики, приложими в сферата на образованието.

ПАРТНЬОРИ