ОБУЧЕНИЯ ОТ УЧИТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛИ
Ние осигуряваме качествено обучение и подкрепа на всички наши клиенти, за да допринесем за положителна промяна в българското образование.

По време на обученията, клиентите ни получават внимателно подбрани инструменти и техники, доказали своята ефективност на световно ниво. Ние стимулираме креативността и новаторството, като залагаме на учене чрез преживяване. Нашите обучения са практически насочени и динамични.

предстоящи събития и обучения

Каним Ви на:
ОБУЧЕНИЯ ПО ГРАФИК ПРЕЗ ОКТОМВРИ, НОЕМРИ И ДЕКЕМВРИ
Подготвили сме итересни теми.
Заповядайте!
октомври-декември 2018 г.
гр. София

Темите са:

Проекто-базирано обучение
Фокус върху изследователския подход в учебния процес
10.11.2018 г. и 06-07.12.2018 г.

Изграждане на условия за създаване и апробиране на иновативни образователни практики
Фокус върху Иновативните училища
16.11.2018 г.

Планиране на интерактивни дейности в начален етап
29-30.11.2018 г.

Диференциране на преподаването в класната стая според нуждите на учениците
13-14.12.2018 г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
октомври-декември 2018
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

Планиране на интерактивни дейности в начален етап

Фокус върху приложение на интерактивни методи на работа с учениците

Модул 1 на 29 и 30 ноември 2018 г. от 09.00 до 12:30 ч., гр. София

Планиране на дейности за постигане на конкретни образователни цели, ангажиране на учениците и приложение на интерактивни методи.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ РЕГИСТРАЦИЯ
29 и 30 ноември 2018
ОБУЧЕНИЕ ЗА ДИРЕКТОРИ:

Изграждане на условия за създаване и апробиране на иновативни образователни практики

Модул 1 на 16 ноември 2018 г. от 09.00 до 17:00 ч., гр. София

Въвеждане на иновативни елементи по отношение на използваните методи на преподаване, организацията и/или съдържанието на обучението.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
16 ноември 2018
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

Диференциране на преподаването в класната стая според нуждите на учениците

Модул 1 на 13 и 14 декември 2018 г. от 14.00 до 17:30 ч., гр. София

Включване на всички ученици; диференциране на учебното съдържание според ниво на сложност; стратегии за едновременна работа на повече нива.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
13 и 14 декември 2018
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

Проекто-базирано обучение
Фокус върху изследователския подход в учебния процес

Модул 1 на 6-7 декември 2018 г. от 14.00 до 17:30 ч., гр. София

Използване на проекти с цел практическо приложение на наученото; делегиране на отговорности към учениците; планиране и оценка на проект.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
6-7 декември 2018 г.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА БЮЛЕТИНА

В бюлетина ще намерите информация за:
предстоящи обучения;
промоции и ексклузивни предложения;
възможности за участие в събития от различен характер;
конкретни инструменти и добри практики, приложими в сферата на образованието.

ПАРТНЬОРИ